Langenlois 2019

Český červený kříž byl i letos tradičně zastoupen na Mezinárodním kempu přátelství Červeného kříže a Červeného půlměsíce v rakouském Langenlois. Hlavní myšlenkou celé akce je propojit celosvětovou síť kontaktů mládeže ČK a ČP, inspirovat se činností jiných národních společností, a propagovat snahy o celosvětový mír. Nadto měl 64.ročník kempu upozornit na zodpovědné chování na internetu, což bylo zdůrazněno kempovým mottem ´Crack the code: Activate your mind and leave your judgement behind´.
Hlavním programem kempu byly workshopy a přednášky na široké spektrum témat – historie a aktivity ČK, mezikulturní porozumění, kyberzločin, online komunikace atd. Mimo to účastníci navštívili i okolní pamětihodnosti, pro mnoho delegátů se jednalo o první návštěvu Evropy. Na programu byla návštěva Vídně, UNESCO kláštera Melk, nebo tradičních vinných sklípků. Delegáti uctili také památku národních obětí v koncentračním táboře Mauthausen, jehož návštěva zároveň vyvolala diskusi o tom, jak podobným zločinům proti lidskosti v budoucnu zabránit.
Mezi neformální, přesto neméně důležité aktivity tábora patřily týmstmelující hry a mezinárodní večery. V pozdních hodinách představovaly jednotlivé delegace národní tradice za pomoci ostatních účastníků – zástupce Německa pomáhal tedy například vařit korejský pokrm a rwandský delegát tančil ruské tance. My jsme nabídly na ochutnávku žemlovku a naučily vybrané dobrovolníky, jak se zdobí tradiční české kraslice.
Vyvrcholením celého kempu byl závěrečný Festival národů, během něhož delegace představovaly národní tradice a místní práci ČK. Celá akce byla živě dostupná na facebookové stránce rakouského ČK, kde ji můžete zhlédnout i zpětně. Všichni účastníci na přípravě slavnostního večera pracovali téměř od prvního dne v rámci tzv. „special interest groups“- někdo měl na starosti taneční choreografii, někdo výzdobu sálu, atd. My jsme se rozhodly v rámci této akce představit českou pomlázku, a následně na stánku pohostily makovníkem.
45 delegátů ČK z 24 zemí celého světa se rozloučilo symbolicky předáváním svíček přátelství a naděje. Účastníci se do jednoho shodli, že tento kemp nebyl koncem, nýbrž začátkem. Ať už osobních kontaktů, nebo spolupráce jednotlivých národních společností. Delegáti již vytvořili video s mírovou zprávou, která má oslovit širokou veřejnout. Máme se tedy ještě na co těšit!

Blanka Smítková, OS ČČK Kolín
Barbora Starčevičová, OS ČČK Jablonec nad Nisou

Podívejte se na fotky

Soutěž mladých zdravotníků 2019

I letos se naše skupina jako každý rok zúčastnila soutěží mladých zdravotníků. Letos jsme na soutěž vyslali družstva v obou dvou věkových kategoriích, protože s pomocí dětí ze ZŠ Jílovská na Praze 4 jsme po třech letech opět sestavili i mladší tým.
Nejprve se obě naše družstva zúčastnila okresního kola soutěže, které se konalo 14. května v městské části Praha - Slivenec. Obě naše družstva pak postoupila do krajského kola, které se konalo 6. června v prostředí zlaté dobré Malé Strany. Tentokrát ani jedno naše družstvo nezvítězilo, ale i tak jsme si všichni soutěž užili a jsme rádi, že jsme se mohli opět zúčastnit. Loňské překvapivé vítězství se sice neopakovalo, ale s tím jsme počítali, protože i náš starší tým jsme hodně omladili. Příští rok to třeba bude zase lepší.

Podívejte se na fotky z okresního kola soutěže
Podívejte se na fotky z krajského kola soutěže

Oslavili jsme 100. výročí vzniku Československého červeného kříže

V roce 2019 uplynulo 100 let od vzniku Československého červeného kříže. U zrodu této organizace stála 6. února 1919 dcera prezidenta osvoboditele Alice Masaryková. Proto právě v tento den uspořádal náš oblastní spolek Praha 1 slavnostní pochod, který začal u pamětní desky na adrese Loretánská 13, kde Alice Masaryková několik let žila.
V pátek 8. února se na Žofíně konal 1. reprezentační ples ČČK, který u příležitosti tohoto velkého výročí uspořádalo ústředí ČČK. Ani my jsme samozřejmě na plese nemohli chybět. Podívejte se na fotky z plesu.
U příležitosti tohoto výročí jsme v atriu radnice městské části Praha 13 uspořádali výstavu o aktivitách ČČK. Podívejte se na fotky ze slavnostního zahájení.

Naše jarní akce pro veřejnost

Naše skupina každoročně předvádí první pomoc nejen dětem, ale i dospělým, u svých stánků na akcích pod širým nebem. Letos na jaře byly takové akce hned čtyři. Kromě tradiční Bezpečné třináctky v dubnu jsme měli náš stánek na Dětském dni nadačního fondu Šestý smysl v neděli 19. května v Suchdole, na Dejvickém hudebním létě v neděli 16. června na Vítězném náměstí, a také ve středu 19. června na Dni zdraví Prahy 13 na Slunečním náměstí.


Ve středu 8.května jsme se zúčastnili také Memoriálu Alice Masarykové, který pořádal náš oblastní spolek v centrálním parku Prahy 13.
Ve středu 15.května jsme se zúčastnili také tradičního Českého dne proti rakovině, během kterého jsme prodali téměř 700 žlutých kytiček, a vybrali jsme více než 14000 Kč.

Podívejte se na fotky z Českého dne proti rakovině
Podívejte se na fotky z Dětského dne nadačního fondu Šestý smysl
Podívejte se na fotky z Dejvického hudebního léta

Společenský večer Červeného kříže 2019


V sobotu 13. dubna 2019 uspořádala už popáté 5. místní skupina ČČK Praha 1 slavnostní Společenský večer Červeného kříže. Již tradičně se akce konala v prostorách Café Kampus na Starém Městě. Večer jsme zahájili v 19:30. Protože letos se zúčastnily i děti ze 7. místní skupiny, tak i ty zazpívaly několik písniček. Pak zazpíval náš třetí nejmladší člen Martin, a po něm vystoupila Eliška Mikolášková, která je již tradiční součástí našich společenských večerů, a jako vždy zahrála na kytaru.
Všichni shledali jako příjemné zpestření večera promítání fotek z akcí naší místní skupiny ČČK, které skvěle dokreslovalo celou atmosféru večera. Jana Hrdliczková také zazpívala dvě písničky. Asi ve 21:15 začala tradiční křižácká losovačka, kde měl každý host možnost vyhrát zajímavou cenu, a ať už to byla knížka nebo tričko, každý měl z cen radost. Po losovačce se ještě chvilku tančilo a fotilo, než se hosté začali ubírat do svých domovů.
Protože společenský večer byl určen nejen našim členům, naše skupina díky němu získala mnoho nových příznivců. Navštívili nás i dvě zástupkyně Nadačního fondu Českého rozhlasu, který každoročně pořádá sbírku Světluška, na níž se naše skupina už 10 let podílí. Právě do této sbírky jsme věnovali i výtěžek z dobrovolného vstupného. Těšíme se a věříme, že bude příští společenský večer také tak vydařený jako letošní, ne-li lepší.

Podívejte se na fotky z večera
Podívejte se na video z večera

Bezpečná třináctka 2019

Bezpečná třináctka je tradiční akce, která se každoročně koná na Slunečním náměstí před radnicí městské části Praha 13, zpravidla ve čtvrtek odpoledne. Letos se akce konala ve čtvrtek 11. dubna. Naše skupina u svého stánku již čtrnáctým rokem představuje svoji činnost široké veřejnosti, kterou také aktivně učíme první pomoc. Zároveň si nejen děti mohou na náměstí prohlédnout techniku složek Integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce mohou spatřit vozidla Záchranné služby, včetně záchranářského kamionu Golem, dále vozidla profesionálních i dobrovolných hasičů, nebo městské i státní policie. Mezi armádní technikou nechybí ani různá historická vojenská vozidla. Největším lákadlem je pro děti ale vždy policejní vrtulník.
U našeho stánku si všichni mohli od 13 do 17 hodin ověřit své znalosti první pomoci. Na ambumenovi jsme vyučovali správný postup při resuscitaci. Také jsme předváděli tlakový obvaz, kterým můžeme zastavit krvácení. Letošní novinkou bylo vozidlo humanitární jednotky OS ČČK Praha 1, zvané Mobilní asistenční centrum (MAC), které si všichni mohli rovněž prohlédnout.
Během odpoledne jsme na náměstí předvedli také komentovanou ukázku zásahu našich mladých zdravotníků. Děti během této ukázky dokázaly zastavit krvácení z předloktí, a také úspěšně resuscitovat.
K dobré atmosféře akce patří i slunečné jarní počasí, které se zatím snad s výjimkou roku 2008 vždy vydařilo. Domů jsme se všichni vrátili s lítostí, že akce trvala jen čtyři hodiny. Už teď se těšíme na další ročník.

Podívejte se na fotky z akce
Podívejte se na videozáznam naší ukázky

Mladí zdravotníci znovu zářili v září

5. místní skupina ČČK Praha 1 se v září zúčastnila jako každý rok několika tradičních akcí. 31. srpna – 1. září pořádala 7. místní skupina našeho oblastního spolku již třetí dětský Rescue Marathon, na který jsme vyslali náš čtyřčlenný tým. Celkem se akce zúčastnilo 53 dětí v 11 týmech nejen z řad ČČK, ale také z řad mladých dobrovolných hasičů a skautů.
Nejprve v pátek večer na všechny týmy čekaly dvě hromadné modelové situace, a týmy tak musely vzájemně spolupracovat při záchraně účastníků dopravní nehody, a také při ošetřování osob pobodaných včelami.
V sobotu ráno jsme obdrželi mapu a vyrazili jsme do deště. Trasy byly celkem dvě, pro mladší a starší děti. Náš tým již tentokrát spadal do starší kategorie, a tak jsme měli trasu o něco náročnější. Na prvním stanovišti čekala na děti opět autonehoda. Na dalších stanovištích se děti potýkaly například s bezvědomím, krvácením, popáleninami a mnoha dalšími poraněními. Nechyběly zde ani minuty pravdy, při kterých se děti střídaly v resuscitaci u různých andul.
Protože Rescue Marathon není soutěž, nemá vítěze ani poražené. Po návratu na základnu ovšem děti našly poklad, takže vyhráli vlastně všichni. Nejcennější jsou ale získané zkušenosti. Akce byla kladně hodnocena jak dětmi, tak dospělými.

Podívejte se zde na fotky z dětského Rescue Marathonu

Dále jsme se v září už jedenáctým rokem zúčastnili prospěšné charitativní sbírky Světluška, kterou každoročně pořádá Nadační fond Českého rozhlasu na pomoc nevidomým. V ulicích Prahy jsme od 11. do 14. září prodávali píšťalky, náramky, tykadla a zubní kartáčky.

Zde se podívejte na fotky ze sbírky Světluška

V pátek 14. září jsme se zúčastnili festivalu volného času městské části Praha 13. Na Slunečním náměstí probíhalo tradiční pražské medobraní, na kterém místní včelaři nabízeli med, a nechyběla ani prezentace místních neziskových organizací. My jsme jako vždy učili první pomoc. Dopoledne byla akce určena především dětem z okolních škol, ale pro velký úspěch jsme zde zůstali až do odpoledních hodin, takže nás navštívilo i mnoho dospělých, a akci jsme spojili s prodejem posledních světluščích píšťalek a náramků.

Zde se podívejte na fotky z festivalu volného času

Mezinárodní kemp v Langenlois 2018

9. -23. července se konal mezinárodní kemp v městečku Langenlois, které se nachází nedaleko Vídně. Letos zde bylo 21 národů, 46 účastníků a 10 organizátorů, kteří se o nás po celou dobu starali. Letošní motto kempu bylo: „You’ve got potential. Join our quest to discover your best!” a kemp byl velice různorodý. Poznaly jsme zde kamarády například z Ugandy, Malajsie, Thajska, Afghánistánu, Slovenska či Ukrajiny. My dvě jsme byly vybrány jako delegátky, abychom reprezentovaly ČČK a zachránily čest českého národa.
V pondělí nás vyzvedli organizátoři a odvezli do Langenlois, kde jsme byli ubytováni v internátní zahradnické škole. Okolí nám přineslo spoustu možností, mohli jsme odpočívat v zahradním komplexu zvaném „Paradise“, zahrát si stolní fotbálek, a nebo se vydat na procházku do města.
Kemp jsme začali seznamovacími hrami, díky kterým jsme se lépe poznali. Došla řada i na první prezentaci naší země. Brzy po příjezdu jsme navštívili i koncentrační tábor Mauthausen a první sobotu jsme se podívali do Vídně. Vzhledem k tomu, že jsme byli ve vinařské oblasti, měli jsme možnost se podívat do vinařského muzea Loisium a ochutnat místní výborné víno. Během kempu jsme hráli spoustu originálních her a zúčastnili se i několika workshopů. Vylosovali jsme si také dva tajné kamarády, kterým jsme po celou dobu posílali psaníčka, či malé dárky. Na konci kempu se konalo velké odhalení našich tajných kamarádů. Musíme říct, že jsme byly velmi překvapeny, kdo to byl. Večer jsme měli zábavu například ve formě kostýmové party. Většinou večery byly zakončené prezentací jednotlivých zemí a jejich vlastním programem a poté volnou zábavou. Za Českou republiku jsme se rozhodly, že uvaříme ovocné knedlíky. Při vaření jsme si všichni užili legraci a náš pokrm nakonec všem moc chutnal. Jeden večer se konal i Peace Walk (svíčkový pochod), který byl zakončen táborákem.
Během kempu jsme také byli rozděleni do několika skupin (mediální, taneční, organizační a kreativní), které se věnovaly přípravě na festival. Jedna z nás byla ve skupině, která organizovala festival, a druhá byla v taneční skupině, a tato skupina poté vystoupila na Festivalu národů se svým tancem. V sobotu 21.července se večer uskutečnil i zmiňovaný Festival národů. Každá země měla zhruba 2 minuty prezentovat svou zemi, a my jsme se rozhodly, že všechny naučíme pár slov česky. Pauzy mezi jednotlivými prezentacemi byly vyplněny detektivním příběhem, který jsme vymysleli v organizační skupině. Celá prezentace trvala zhruba 2 hodiny a poté mohli návštěvníci ochutnat cizokrajnou kuchyni, popřípadě pohovořit s jednotlivými národy. Nakonec se rozjela velká party, která pro nás byla bohužel i rozlučková. Neděle byla velice smutná, protože jsme se v podstatě celý den loučili, ale to naštěstí opět formou zábavných her.
V pondělí nás pak už všechny čekala pouze cesta domů. Obě jsme si kemp moc užily, poznali nové přátele a hlavně se něčemu novému naučily. Naše pocity a zážitky by se těžko daly shrnout pár slovy.

Blanka Vrtalová a Michaela Ševčíková

Podívejte se na fotky z kempu

Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků 2018

Družstvo naší 5. místní skupiny zvítězilo v pražském krajském kole, a tak jsme poprvé postoupili až do republikového kola soutěže mladých zdravotníků, které se konalo v polovině června v Ostravě. Do republikového kola každoročně postupují vítězná družstva z devíti krajských kol. Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií prvního a druhého stupně základní školy. Za druhý stupeň jsme Prahu reprezentovali my, za první stupeň pak družstvo Základní školy Pod Marjánkou na Praze 6.
Cesta začala už v pátek 15. června odpoledne na pražském hlavním nádraží. Jeli jsme Pendolinem do stanice Ostrava – Svinov, a odtud jsme pokračovali ještě tramvají a autobusem. Nejprve jsme dostali večeři v místní restauraci, a pak jsme byli ubytováni ve studentské rezidenci Vista.
Samotná soutěž se konala v sobotu 16. června. Brzy ráno jsme vstali, aby nás mohli pořadatelé autem a mikrobusem odvézt do hornického muzea Landek Park, v jehož areálu se soutěž konala. Při úvodní poradě nám byla přidělena hosteska Anička, která nás po celou dobu soutěže doprovázela na stanovištích a dohlížela, abychom se v neznámém prostředí neztratili. Při zahájení soutěže promluvila nejen ředitelka soutěže a hlavní rozhodčí, ale i prezident ČČK.
Zatímco na okresních i krajských soutěžích je obvykle 5 stanovišť, zde jich bylo hned devět. Z toho jedno stanoviště bylo nesoutěžní, a tam si mohli mladí zdravotníci prohlédnout vybavení sanitky, a záchranář následně ukázal těm, kteří s tím ještě nemají zkušenosti, jak používat defibrilátor. Pouze na jednom stanovišti používali mladí zdravotníci standardní materiál. Na ostatních stanovištích museli improvizovat, ale museli použít jen to, co našli na stanovišti. I když si mladí zdravotníci samozřejmě uvázali šátky okolo krku, aby je mohli v případě potřeby použít, v tomto případě to bylo zbytečné.
Protože naše družstvo mělo startovní číslo 5, začali jsme na stanovišti číslo 5, které bylo nazváno „Pátrání po Venuši“. Zde měl jeden z figurantů klacek zabodnutý do břicha. Stanoviště číslo 7 bylo transportní, takže mladí zdravotníci zde museli připravit improvizovaná nosítka a nést na nich jednoho člena týmu. Na stanovišti číslo 9 zase bylo nutno resuscitovat. Na stanovišti číslo 4, které bylo pro nás poslední, pro změnu čekala na mladé zdravotníky obvazová technika. Jinak se na stanovištích objevila nejrůznější poranění, například krvácení, zlomeniny, popáleniny a šokové stavy.
Vyhlašování výsledků jsme očekávali s velkým napětím. Stejně jako při zahájení se jednotlivá družstva řadila do zástupů a hlavní rozhodčí vyhlásil v každé kategorii první tři místa. Ostatní dostali alespoň ceny útěchy. Protože se nám nechtělo čekat na zveřejnění výsledků na internetu, tak jsme si zjistili, že se naše družstvo umístilo na šestém místě z celkových devíti. Mohlo to být lepší, ale úspěch je pro nás už to, že jsme vyhráli krajské kolo v Praze, a tak jsme se mohli poprvé zúčastnit republikového kola.
Když nás organizátoři odvezli zpět na místo ubytování, vydali jsme se na večeři, a pak ještě do města na nákupy. Zatímco některá družstva odjela domů ještě v sobotu večer, my jsme se až v neděli ráno přesunuli autobusem na nádraží a byli jsme opravdu rádi, že jsme ten vlak stihli i s náskokem. Do Prahy jsme se vrátili obohaceni o cenné zkušenosti a věříme, že jsme na republikové soutěži nebyli naposledy.

Jdeme do finále! Náš tým mladých zdravotníků vyhrál krajské kolo a postupuje do republikového kola do Ostravy!

Naše místní skupina se konečně dočkala! Vyhráli jsme krajské kolo soutěže mladých zdravotníků, a tak poprvé v historii naší místní skupiny postupujeme do republikového kola, které se bude konat 15.-17.června v Ostravě.
Jako každý rok jsme se zúčastnili soutěže mladých zdravotníků. Náš tým soutěžil ve starší kategorii, protože naši členové jsou už na druhém stupni základní školy. Krajské kolo se konalo na Malé Straně v úterý 22.května 2018. Zahájení i zakončení soutěže proběhlo již tradičně v sále Malostranské besedy.
Po zahájení jsme směřovali nejprve do Českého muzea hudby, kde bylo první stanoviště. Pak jsme se vrátili do Malostranské besedy, kde nás čekalo nejdůležitější stanoviště, což byly minuty pravdy, které rozhodly o našem vítězství. Na tomto stanovišti neošetřuje celý pětičlenný tým společně, ale každý zde má jiného figuranta, kterého musí ošetřit, a v případě starších i resuscitovat. Náš tým to zvládl výborně. Po pauze na svačinu nás čekala ještě obvazovka. Pak jsme se vydali do Petřínských sadů, kde bylo další stanoviště poblíž sochy Jana Nerudy, a také sochy Masarykových vnuků. Zde měly děti za úkol transportovat raněného z pomyslných vlakových kolejí na nechráněném přejezdu. Na posledním stanovišti na horním konci Hellichovy ulice čekali tři figuranti, kteří krváceli, nebo také měli popáleniny.
Protože jsme neměli přehled o bodových výsledcích ostatních týmů, byli jsme velmi mile překvapeni, když se náš tým umístil na prvním místě s náskokem 77 bodů na druhý tým. Těšíme se na republikové kolo do Ostravy. Držte nám palce.

Podívejte se na fotky ze soutěže

Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků

Ve čtvrtek 3. dubna se náš tým zúčastnil tradičního okresního kola soutěže mladých zdravotníků, které se již potřetí konalo v Meet Factory na Smíchově. Tentokrát náš tým začal minutami pravdy, kde děti trochu zmátlo, že loni rozhodčí na soutěži chtěli jen masáž srdce bez umělého dýchání, zatímco letos vyžadovali i umělé dýchání. Děti samozřejmě umí i umělé dýchání, ale už od minulé soutěže měly dojem, že rozhodčí budou chtít vidět jen masáž srdce.
Na dalším stanovišti čekala na naše mladé zdravotníky autonehoda, a pak stanoviště na dvoře, kde museli mladí zdravotníci ošetřit mimo jiné krvácení. Soutěž jsme zakončili obvazovkou, která dětem tentokrát šla, takže náš tým zde měl 17 bodů z dvaceti.
Přestože úvod soutěže nebyl podle našich představ, nakonec se náš tým umístil na třetím místě ze všech, což znamená, že z našeho obvodu jsme postoupili do krajského kola soutěže, které se bude konat v úterý 22. května na Malé Straně.

Podívejte se na fotky z akce

Společenský večer Červeného kříže 2018


V sobotu 21. dubna 2018 uspořádala už popáté 5. místní skupina ČČK Praha 1 slavnostní Společenský večer Červeného kříže. Již tradičně se akce konala v prostorách Café Kampus na Starém Městě. Večer jsme zahájili v 19:30. K tanci a poslechu zpívala a hrála na kytaru Tereza Podzemská, známá též jako Madonna Nebeská. Protože letos se zúčastnily i děti ze 7. místní skupiny, tak i ty zazpívaly několik písniček. Večer obohatili také Denisa Remišová a Ladislav Antoš, kteří nás loni zastupovali na mezinárodním kempu v Langenlois, a tentokrát zazpívali tři písničky s klavírním doprovodem. Pak zazpíval náš třetí nejmladší člen Martin, a po něm vystoupila Eliška Mikolášková, která je již tradiční součástí našich společenských večerů, a jako vždy zahrála na kytaru. Večer zakončila opět Madonna Nebeská.
Všichni shledali jako příjemné zpestření večera promítání fotek z akcí naší místní skupiny ČČK, které skvěle dokreslovalo celou atmosféru večera. Zazněla i píseň o dějinách Červeného kříže, kterou zazpíval Šimon, a přidal ještě písničku Zlatá dobrá Malá Strana, protože naše místní skupina vznikla právě tam. Asi ve 21:15 začala tradiční křižácká losovačka, kde měl každý host možnost vyhrát zajímavou cenu, a ať už to byla knížka nebo tričko, každý měl z cen radost. Po losovačce se ještě chvilku tančilo a fotilo, než se hosté začali ubírat do svých domovů.
Protože společenský večer byl určen nejen našim členům, naše skupina díky němu získala mnoho nových příznivců. Navštívili nás i zástupci Nadačního fondu Českého rozhlasu, který každoročně pořádá sbírku Světluška, na které se naše skupina už 10 let podílí. Právě do této sbírky jsme věnovali i výtěžek z dobrovolného vstupného. Těšíme se a věříme, že bude příští společenský večer také tak vydařený jako letošní, ne-li lepší.

Podívejte se na fotky z akce
Zde je videozáznam z akce
Zde je sestřih večera

Bezpečná třináctka 2018

Bezpečná třináctka je tradiční akce, která se už od roku 2003 každoročně koná na Slunečním náměstí před radnicí městské části Praha 13, zpravidla třetí dubnový čtvrtek odpoledne. Letos se tedy akce konala ve čtvrtek 19. dubna. Naše skupina u svého stánku již třináctým rokem představuje svoji činnost široké veřejnosti, kterou také aktivně učíme první pomoc. Zároveň si nejen děti mohou na náměstí prohlédnout techniku složek Integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce mohou spatřit vozidla Záchranné služby, včetně záchranářského kamionu Golem, dále vozidla profesionálních i dobrovolných hasičů, nebo městské i státní policie. Mezi armádní technikou nechybí ani různá historická vojenská vozidla. Největším lákadlem je pro děti ale vždy policejní vrtulník.
U našeho stánku si všichni mohli od 13 do 17 hodin ověřit své znalosti první pomoci. Na ambumenovi jsme vyučovali správný postup při resuscitaci. Také jsme předváděli tlakový obvaz, kterým můžeme zastavit krvácení.
Během odpoledne jsme na náměstí předvedli také komentovanou ukázku zásahu našich mladých zdravotníků. Děti během této ukázky dokázaly zastavit krvácení z předloktí, a také úspěšně resuscitovat.
K dobré atmosféře akce patří i slunečné jarní počasí, které se zatím snad s výjimkou roku 2008 vždy vydařilo. Domů jsme se všichni vrátili s lítostí, že akce trvala jen čtyři hodiny. Už teď se těšíme na další ročník.

Podívejte se na fotky z akce
Podívejte se na videozáznam naší ukázky

Langenlois 2017

Pokud nevíte, o jaký kemp jde, nebo jste o něm nikdy neslyšeli, tak se jedná o úžasné dva týdny strávené s lidmi z různých koutů světa. Tento kemp je každoročně pořádán Mládeží Rakouského Červeného kříže v malebném městečku Langenlois. Letos se konal od 10. do 24.července 2017. Celkem zde bylo 24 delegací, a to nejen z blízkých zemí, jako jsou Německo, Chorvatsko, Slovensko či Polsko, ale měli jsme tu možnost poznat lidi, nyní již naše přátele, například z Thajska, Haiti, Kostariky, Japonska nebo Malajsie. Naše delegace zde zastupovala Český červený kříž. Letošní 62. ročník s heslem „Step into the unknown. Take the opportunity of opening your mind to cultural differences.“ se vám teď pokusíme trochu přiblížit.
Přípravy na kemp započaly již v Praze, když jsme sháněli dárky a věci typické pro naši zemi, abychom mohli přiblížit ostatním český národ a kulturu. V pondělí, po příjezdu do kempu, jsme poznali v tu chvíli pro nás naprosto neznámé osoby. Po ubytování jsme se šli seznámit a čekat na zbytek delegací. Ani jeden z nás neměl žádnou představu o tom, jak bude kemp probíhat. Když už však všichni večer dorazili a začali jsme hrát seznamovací hry, zjistili jsme, že rozhodně není nic, čeho bychom se měli obávat. První týden jsme se seznámili se starostou Langenlois, zúčastnili několika přednášek, hráli mnoho vtipných her, pořádali PeaceWalk (mírový pochod), prezentovali Českou republiku a Český červený kříž a ani si neuvědomovali, že z těch neznámých lidí sedících první den na dvorku školy, ve které jsme byli ubytováni, se postupně stávají úžasní kamarádi, se kterými máme jednu stejnou myšlenku. A to takovou, že nezáleží na tom, z jaké země jsme, jak jsme odlišní nebo jaké dodržujeme zvyky, ale naopak jsme otevřeni všemu, a tahle myšlenka nás celým kempem provázela. V prvním týdnu jsme se také podívali do Vídně, kde jsme měli možnost navštívit mnoho krásných památek. Také jsme dostali dvě jména našich tajných kamarádů, kterým jsme po celý kemp psali psaníčka do postboxu pro hezčí den, a občas jsme přidali nějaký malý dáreček. Nám samozřejmě také psali naši dva tajní kamarádi, ale za celý kemp jsme netušili, kdo nám píše, a až na závěrečném večeru, kdy jsme si navzájem dali s našimi tajnými kamarády dárečky, jsme to zjistili. Bylo to naprosto úžasné, když jste ráno přišli a ve vaší “schránce“ bylo psaníčko například s přáním pěkného dne, ale vy jste nevěděli od koho. Ten pocit, že kolem vás jsou lidi, kteří vás nesoudí a mají vás rádi takové, jací jste, je k nezaplacení.
Druhý týden byla na každý večer naplánována ukázka něčeho typického pro každou zemi. Každý večer pět národů předvádělo například tradiční jídlo, tance nebo učili jejich jazyk. My jsme vařili svíčkovou a smažáky. V druhém týdnu jsme také měli výlet do koncentračního tábora v Mauthausenu, kostýmovou párty, bojovku, výlet do městečka Melk. Také jsme se rozdělili do čtyř skupin na organizační, výtvarnou, taneční a mediální. Celý týden jsme se těchto skupinách připravovali na závěrečný festival národů. Jako delegace jsme se chystali na prezentaci naší země, a ve skupinách jsme se chystali na úpravu sálu, organizaci festivalu, vytvoření videoklipu a nacvičení kempového tance. Každý dnem jsme se čím dál více sbližovali s ostatními a poznávali jejich kultury, učili se o Červeném kříži a půlměsíci, poslouchali přednášky například od syrských migrantů v Rakousku, nebo zástupců Rakouského červeného kříže. Měli jsme možnost trávit čas v krásných zahradách školy, ve které jsme byli ubytováni, nebo procházet si městečko Langenlois. Závěrečný festival národů se moc povedl. Každý národ na něm předvedl svou kulturu ukázkou formou zpěvu, tance nebo prezentace. My jsme zpívali českou lidovou píseň a celý festival byl v přímém přenosu na facebooku. Náš poslední den v kempu byl už plný balení, úklidu, ale hlavně plný slz. Velmi dojemných loučení, psaní vzkazů, zjištění tajných kamarádů a předání dárků. Za dva týdny se z neznámých lidí z celého světa stali naši úžasní kamarádi, kteří se navzájem neodsuzují za odlišnosti a jsou hrozně milí, včetně našich úžasných vedoucích, kteří se o nás celý kemp starali a vymýšleli pro nás zábavné hry a celý program. Poslední den nám ale každému došlo, že s většinou z nich se vidíme naposledy, že už nebude možnost jet na tento kemp znovu, a že ze všeho se stanou už jen ty nejkrásnější vzpomínky. Když jsme pak v den odjezdu nastoupili do autobusu z Vídně do Prahy, vrátili jsme se zpátky do “reálného života“. Do světa, kde nejsou všichni lidé schopni tolerovat odlišnosti a ostatní obyvatele naší planety a pochopit, že každý je jiný. Tento kemp nám dal mnoho a jsme moc rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit.

Denisa Remišová a Ladislav Antoš

Zde se můžete podívat na fotky z kempu.

Zažít město jinak 2017

Letos se naše skupina již podruhé zúčastnila akce Zažít město jinak. Tato akce probíhá současně nejen v Praze, ale i v mnoha jiných českých městech. Na mnoha místech se prezentují různé místní spolky i firmy. Na akci nechybí hudba a kulturní program. Naše skupina se do této akce zapojila již po druhé na Malostranském náměstí. Naše skupina vznikla na nedalekém Malostranském gymnáziu v Josefské ulici, takže do této oblasti tradičně patříme. Zároveň měl náš oblastní spolek také stánek na stejné akci, která se konala v Lublaňské ulici na Praze 2.
Na Malostranském náměstí jsme odpoledne jako obvykle předváděli občanům, jak poskytovat první pomoc při bezvědomí se zástavou základních životních funkcí. Všichni tak měli možnost si na andule vyzkoušet resuscitaci. Komentovanou ukázku jsme předvedli během odpoledne hned dvakrát v hlavním stanu. Zároveň jsme maskovali realistická krvavá poranění a předváděli jsme i ošetření krvácení tlakovým obvazem. Kromě nás zde své stánky mělo například Muzeum Karla Zemana, Muzeum Kampa a Werichova vila, nebo třeba Mlýnská kavárna, která nás ze svého pojízdného stánku zásobovala nápoji. Kulturní program zajistili herci z Divadla Kampa a z Divadla Na Prádle. K večeru se zde konala i latinskoamerická tančírna.
I když jsme si občas stěžovali na chladné počasí, tak to mohlo být horší. Jsme rádi, že pršelo jen chvíli a slabě, takže žádný velký déšť akci nezkazil. Těšíme se zase příští rok.

Zde se můžete podívat na fotky z akce.

Světluška 2017

Už desátým rokem se naše skupina zúčastnila prospěšné charitativní sbírky pro nevidomé Světluška, kterou každoročně pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Naši členové a dobrovolníci prodávali ve dnech 12.-14. září v ulicích Prahy sbírkové předměty - propisky, peněženky, tykadla a zubní kartáčky. Odhadem jsme vybrali více než 10000 Kč. Prodávali jsme v Nových Butovicích, u Anděla, i na Náměstí Míru. Podařilo se nám prodat všechny sbírkové předměty, které jsme měli. Po zubních kartáčcích se zaprášilo velmi rychle, přestože jeden zubní kartáček stál celou stokorunu. Velký zájem byl již tradičně i o tykadla za 70 Kč.
Jako vždy vyvrcholí sbírka koncertem Světlo pro světlušku v Pražské křižovatce, který se tentokrát bude konat v sobotu 21. října večer a můžete ho sledovat v přímém přenosu na ČT 1.

Zde se můžete podívat na fotky

Nautis Fest 2017

V sobotu 17. června 2017 odpoledne se u Písecké brány v Praze konal Nautis Fest, což je multižánrový festival, na kterém vystupují autistické kapely i autistický divadelní soubor. Cílem této akce je ukázat, že na autismus se nelze dívat jen jako na handicap, protože lidé s poruchami autistického spektra jsou často velmi nadaní v různých oborech. Svou výstavu fotografií o autismu zde představil i známý reportážní fotograf Jan Šibík.
Součástí akce byl mimo jiné stánek Pestré společnosti, která zde ukázala, jak můžou pomáhat asistenční psi. Hned vedle měla svůj stánek také naše místní skupina ČČK. Po celé odpoledne se mohli návštěvníci akce u nás naučit, jak poskytovat první pomoc při krvácení a při bezvědomí. Všichni si samozřejmě mohli na vlastní kůži vyzkoušet resuscitaci naší anduly. Nemohlo chybět ani maskování realistických krvavých poranění. Hned po ukázce činnosti asistenčních pejsků přišla na řadu naše komentovaná ukázka první pomoci, při které hostující figurantka s krvavou ránou hlasitě panikařila.
Na závěr sedmihodinové akce zahrála na pódiu kapela No Ambition, která je spjata s naší místní skupinou, protože vystoupila už na dubnovém Společenském večeru Červeného kříže, a jeden člen této kapely je navíc i v humanitární jednotce našeho oblastního spolku.


Podívejte se na fotky z akce
Podívejte se na videozáznam naší ukázky

Společenský večer Červeného kříže 2017

V sobotu 8. dubna 2017 uspořádala už počtvrté 5. místní skupina ČČK Praha 1 slavnostní Společenský večer Červeného kříže. Již tradičně se akce konala v prostorách Café Kampus na Starém Městě. Večer jsme zahájili v 19:15. Jako první vystoupilo Šumné duo, ve kterém zpívala členka naší skupiny Annie za klavírního doprovodu své kamarádky Jany. Pak zahrála na harfu naše mladá zdravotnice Laura. Po ní zahrála na kytaru písničkářka Eliška Mikolášková, která si své písničky sama skládá. Pak zazpíval náš třetí nejmladší člen Martin, a po něm písničkář Zdeněk Větrovec zahrál na kytaru své vlastní písničky.
Pak už štafetu převzala kapela No Ambition, která k tanci a poslechu hrála téměř hodinu. Kytaru doprovázela zobcová flétna, bicí a zpěv. Na kytaru v této kapele hraje i jeden z členů humanitární jednotky našeho oblastního spolku. Během tohoto vystoupení se taneční parket pořádně zaplnil.
Všichni shledali jako příjemné zpestření večera promítání fotek z akcí naší místní skupiny ČČK, které skvěle dokreslovalo celou atmosféru večera. Ve 21:45 začala tradiční křižácká losovačka, kde měl každý host možnost vyhrát zajímavou cenu, a ať už to byla knížka nebo tričko, každý měl z cen radost. Po losovačce se ještě chvilku tančilo a fotilo, než se hosté začali ubírat do svých domovů. Protože společenský večer byl určen nejen našim členům, naše skupina díky němu získala mnoho nových příznivců. Těšíme se a věříme, že bude příští společenský večer také tak vydařený jako letošní, ne-li lepší.

Podívejte se na fotky z akce
Zde najdete sestřih z akce
Zde je kompletní záznam z akce

Bezpečná třináctka 2017

Bezpečná třináctka je tradiční akce, která se už od roku 2003 každoročně koná na Slunečním náměstí před radnicí městské části Praha 13. Letos se akce konala v úterý 11. dubna. Naše skupina u svého stánku již dvanáctým rokem představuje svoji činnost široké veřejnosti, kterou také aktivně učíme první pomoc. Zároveň si nejen děti mohou na náměstí prohlédnout techniku složek Integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce mohou spatřit vozidla Záchranné služby, včetně záchranářského kamionu Golem, dále vozidla profesionálních i dobrovolných hasičů, nebo městské i státní policie. Mezi armádní technikou nechybí ani různá historická vojenská vozidla. Největším lákadlem je pro děti ale vždy policejní vrtulník.
U našeho stánku si všichni mohli od 13 do 17 hodin ověřit své znalosti první pomoci. Na ambumenovi jsme vyučovali správný postup při resuscitaci. Také jsme předváděli tlakový obvaz, kterým můžeme zastavit tepenné nebo žilní krvácení.
Během odpoledne jsme na náměstí předvedli také dvě komentovanou ukázku zásahu našich mladých zdravotníků. Děti během těchto ukázek dokázaly zastavit krvácení, a také úspěšně resuscitovat. Další figurantka byla v bezvědomí, ale přitom dýchala. Letos ukázku oživil i otřes mozku.
K dobré atmosféře akce patří i slunečné jarní počasí, které se zatím snad s výjimkou roku 2008 vždy vydařilo. Domů jsme se všichni vrátili s lítostí, že akce trvala jen čtyři hodiny. Už teď se těšíme na další ročník.

Podívejte se na fotky z akce

Náš tým na dětském Rescue Marathonu

Pod názvem Rescue Marathon kid´s edition letos podruhé uspořádala 7. místní skupina ČČK Praha 1 dětskou verzi tradičního zdravotnického cvičení Rescue Marathon. Akce se uskutečnila 5.-6. září v Kostelci u Heřmanova Městce za účasti dvanácti dětských týmů, nejen z řad ČČK, ale také mladých dobrovolných hasičů a skautů. Novinkou letos bylo rozdělení týmů do dvou věkových kategorií. Náš tým byl v té mladší, stejně jako místní skupina ČČK Štětí, a dva týmy skautů.
Už ve vlaku jsme se setkali se starším týmem z Roudnice nad Labem. V 17 hodin nás dobrovolní hasiči vyzvedli na pardubickém Hlavním nádraží, a odvezli nás do objektu. Po večeři jsme byli spolu s ostatními týmy přivítáni a informováni o průběhu akce. Následovala porada velitelů dětských týmů, porada ostatních členů, a také porada figurantů. Večer proběhl hromadný zásah, při kterém musely čtyři mladší týmy spolupracovat za tmy. Skupina figurantů na venkovním hřišti byla pobodána vosami, ale kromě toho se objevily například popáleniny nebo zlomeniny. Děti musely samozřejmě myslet i na tepelný komfort figurantů. Na starší týmy čekala o něco těžší záchranná akce, při které bylo příčinou zranění neopatrné zacházení se zábavní pyrotechnikou. Obě modelové situace byly samozřejmě následně zhodnoceny.
V sobotu ráno se po snídani opět všechny týmy shromáždily venku, kde jsme získali instrukce k hlavní části marathonu. Pět stanovišť pro mladší děti bylo rozmístěno na trase dlouhé přibližně 5 km. Náš tým začínal u blízkého kostela. Na tomto stanovišti se sešly 4 poraněné pohádkové princezny. Pokračovali jsme k autonehodě. Následně jsme se dostali na pirátské stanoviště u zdechovického rybníka. Zajímavé bylo kouzelnické stanoviště, kde byli zranění spadlí z košťat, kteří měli dokonce kouzelnické klobouky. Jako poslední nás čekalo stanoviště, na kterém došlo k nehodě v kuchyni, a následkem byly samozřejmě popáleniny.
Po návratu na základnu čekal děti ještě poklad, ukrytý ve sklepě. Předtím, než ho děti našly, ale musely vyplnit tajenku. Rozdělili jsme si odměny, zabalili jsme si a vyčkali jsme na společné zhodnocení akce, po kterém jsme vyrazili zpět domů. Celkově jsme byli z akce více než nadšeni. Bylo to mnohem zajímavější, než když si zkoušíme zásahy v klubovně. Všichni jsme si akci užili a domů jsme se vrátili s lítostí, že trvala jen necelé dva dny. Pokud jste zde letos nebyli, neváhejte a jeďte příště.
Rádi bychom poděkovali organizátorům za to, že pro nás tuto akci připravili. Akce by se neobešla také bez následujících sponzorů: KOMS Mělník, Kolínské sodovkárny, Mlékárna Hlinsko, Elektrárna Opatovice, Chládek a Tintěra a.s., JaGa spol. s.r.o., Požární bezpečnost s.r.o., Nivea, Ekopanely servis s.r.o., BestDrive a Hamé s.r.o. Pomáhal také Sbor dobrovolných hasičů Heřmanův Městec, Načešice a Kostelec u Heřmanova Městce, sdružení Rescueinfo, a samozřejmě náš Oblastní spolek ČČK Praha 1.

Zde jsou fotky z akce